Helligdage i Polen

Helligdage i Polen

Nationale officielle helligdage.

Hvornår er det helligdage i Polen ?

Her kan du se listen med polens officielle helligdage og lukkedage. Under hver helligdag kan du se dagens polske navn og vi har skrevet en forklaring til de enkelte helligdage og deres betydning. Vi har også kort beskrevet de traditioner der knytter sig til helligdagene.

Nederst på siden har vi angivet de dage der fejres i Polen, men som ikke er nationale helligdage, f.eks lærenes dag, som er helligdag for lærere men ikke for andre.

Nytårsdag (1 januar)

Nowy Rok

Nytårsdag behøver formentlig ikke mange forklaringer, det er tømmermandsdag i Polen, nøjagtigt som i de fleste andre lande.

Helligtrekonger (6 januar)

Święto Trzech Króli eller Trzech Króli

Hvis man kigger nærmere på polske hoveddøre vil man på mange af disse se at uvorne unger har skrevet på døren, men nej sådan hænger det ikke sammen. Troende katolikker skriver på helligtrekongersaften bogstaverne K + M + B på deres hoveddør med viet kridt.

Påskedag (variabel)

Pierwszy dzień Wielkiej Nocy eller Niedziela Wielkanocna

Op til påske vil man kunne se mange komme ud fra kirken med en lille kurv i hånden. Til påske er det tradition at familien samles omkring et traditionelt morgenbord. Her vil der bl.a. stå en kurv med æg, skinke og peberrod. Denne kurv har man først været i kirken for at få velsignet.

2 Påskedag (variabel)

Drugi dzień Wielkiej Nocy eller Poniedziałek Wielkanocny

Denne dag er en dag mange turister har stiftet bekendtskab med på den hårde måde. Dagen kaldes også “våde mandag”. Her sprøjter polakkerne vand på hinanden, som et tegn på held og lykke. Oprindeligt sikkert en sød lille tanke med nogle få strint vand, men efterhånden, syntes mange, det har taget overhånd når unge går helt amok med spandevis af vand og, naturligvis, de helt vildt overdimensionerede vandpistoler – eller snarere vandkanoner.

Arbejdernes internationale kampdag (1 maj)

Święto Państwowe eller Święto Pracy

Officielt hedder dagen statshelligdag, men uofficielt kaldes den arbejdernes kampdag. Den første maj er fridag i Polen og det bliver som regel til en lang weekend eller friuge idet den 3 maj ligeledes er en helligdag, så på gode år kan det næsten blive til en hel friuge for mange.

Grundlovsdag (3 maj)

Święto Narodowe Trzeciego Maja eller Święto Konstytucji Trzeciego Maja

Polens forfatningsdag eller grundlovsdag er den 3 maj. Sammen med helligdagen den 1 maj giver det anledning til en lille eller hvis det falder rigtigt, en længere ferie for mange polakker.

Pinsesøndag (variabel)

Pierwszy dzień Zielonych Świątek eller Zielone Świątki

Da denne dag altid falder på en søndag (7 søndag efter påske) er det ikke alle der er klar over at det er en officiel helligdag, da alle søndage allerede er arbejdsfrie dage. Helligdage der falder på søndag giver i Polen ikke ret til en erstatnings fridag.

Kristi legeme, Corpus Christi (variabel)

Dzień Bożego Ciała eller Boże Ciało

Corpus Christi er 9 torsdag efter påske er en vigtig katolsk helligdag hvor troende går i optog til fire altre.

Maria himmelfart (15 august)

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny eller Święto Matki Boskiej Zielnej

Maria himmelfart er en stor dag i f.eks Czestochowa hvor tusindvis af pilgrimme samles langs murene i helligdommen, Jasna Gora hvor de skal deltage i højtidsmessen.

Hærens dag, Święto Wojska Polskiego

Det er også den polske væbnede styrkers dag, der mindes slaget ved Warszawa i 1920

Allehelgens dag (1 november)

Wszystkich Świętych eller Dzień Zmarłych

Dette er en helligdag der afføder nogle af de største rejsedage i Polen. Stort set alle polakker skal på kirkegården og sætte levende lys på gravene og man rejser på kryds og tværs af Polen. TV stationer sender direkte udsendelser omkring trafiksituationen og veje ved kirkegårde afspærres. Hvis man ikke lige er med på hvad der foregår virker dagen og dagene op til 1 november som om trafikken i hele landet er gået amok.

Uafhængighedsdagen (11 november)

Narodowe Święto Niepodległości eller Dzień Niepodległości

National uafhængighedsdag fejres for at mindes årsdagen for gendannelsen af den anden polske republik i 1918. Efter krigene i slutningen af det 18 århundrede ophørte Polen med at eksistere som selvstændig nation i 123 år indtil afslutningen af første verdenskrig gjorde det muligt for landet at genopstå.

Juledag (25 december)

Pierwszy dzień Bożego Narodzenia

Julen er ikke anderledes i Polen end den er i Danmark, den 25 december er dagen hvor man skal spise og slappe af, det giver meget døde gader og stræder i alle byer.

2 Juledag (26 december)

Drugi dzień Bożego Narodzenia

Også den 26 december hører til en af de dage hvor mange bare slapper af, også en dag med døde gader og stræder.

Helligdagskalendere

Her kan du se kalendere med helligdage i Polen år for år, klik på det år, hvor du vil vide mere om og årskalender åbner.

Helligdage i  2021

Helligdage i  2022

Helligdage i  2023

Helligdage i 2024

Helligdage i 2025 

Specielle dage

Her kan du se liste med de mest kendte dage der fremgår af lovgivning men som ikke har status af national helligdag. Det kan være en fridag for specielle grupper.

27 januar: Arbejdsformidlingens dag
8 februar: Fængselspersonalets dag
2 maj: Flagdag, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
4 maj: Brandmændenes dag
16 maj: Grænsepolitiets dag
24 juli: Politiets dag
15 august: Hærens dag, helligdag da den falder sammen med Maria himmelfart
1 september: Veteranernes dag
21 september: Toldernes dag
13 oktober: Paramedicinernes dag
14 oktober: Lærernes dag, Dzień Edukacji Narodowej, er en af de store af de dage der ikke er nationale helligdage, traditionel dag der blev oprettet i 1972, en glad dag ikke kun for lærerne, men så sandelig og måske i større grad for eleverne.
16 oktober: Pave Johannes Paul II dag, Dzień Papieża Jana Pawła II

Leave your comment
Comment
Name
Email

Jours fériés en Pologne

Jours fériés en Pologne

Fêtes et jours fériés.

Quand sont les jours fériés en Pologne ?

Ici vous pouvez voir la liste des jours fériés officiels et jours de fermeture de la Pologne. Pendant chaque jour férié, vous pouvez voir le nom polonais du jour et nous avons écrit une explication des jours fériés individuels et de leur signification. Nous avons également brièvement décrit les traditions associées aux vacances.

Au bas de la page, nous avons répertorié les jours qui sont célébrés en Pologne, mais qui ne sont pas des jours fériés nationaux, comme la Journée des enseignants, qui est un jour férié pour les enseignants mais pas pour les autres.

Jour de l’An (1er janvier)

Nowy Rok

Le jour de l’An n’a probablement pas besoin de beaucoup d’explications, c’est le jour de la gueule de bois en Pologne, comme dans la plupart des autres pays.

Épiphanie (6 janvier)

Święto Trzech Króli eller Trzech Króli

Si vous regardez de plus près les portes d’entrée polonaises, beaucoup d’entre elles seront écrites sur la porte. À la veille de la Sainte Trinité, les fervents catholiques écrivent les lettres K + M + B sur leur porte d’entrée à la craie.

Jour de Pâques (variable)

Pierwszy dzień Wielkiej Nocy eller Niedziela Wielkanocna

Jusqu’à Pâques, vous pourrez en voir beaucoup sortir de l’église avec un petit panier à la main. Pour Pâques, c’est une tradition pour la famille de se réunir autour d’une table de petit-déjeuner traditionnelle. Ici, entre autres, tenir un panier d’œufs, de jambon et de raifort. Ce panier a d’abord été dans l’église pour être béni.

Lundi de Pâques (variable)

Drugi dzień Wielkiej Nocy eller Poniedziałek Wielkanocny

Ce jour est un jour que de nombreux touristes ont connu à la dure. La journée est aussi appelée “lundi humide”. Ici, les Polonais se jettent de l’eau les uns sur les autres, en signe de bonne chance. À l’origine, probablement un joli petit réservoir avec quelques jets d’eau, mais au fil du temps, il est devenu des seaux d’eau et bien sûr des pistolets à eau surdimensionnés – ou plutôt des canons à eau.

Journée internationale des travailleurs (1er mai)

Święto Państwowe eller Święto Pracy

Officiellement, cette journée est appelée jour férié, mais officieusement, elle est appelée journée de lutte des travailleurs. Le premier mai est un jour de congé en Pologne et il se transforme généralement en un long week-end ou en un friuge, car le 3 mai est également un jour férié, donc les bonnes années, il peut presque devenir un friuge pour beaucoup.

Grundlovsdag (3 maj)

Święto Narodowe Trzeciego Maja eller Święto Konstytucji Trzeciego Maja

Le jour de la constitution polonaise ou le jour de la constitution est le 3 mai. Avec le jour férié du 1er mai, il donne lieu à un petit ou, si cela tombe bien, à un jour férié plus long pour de nombreux Polonais

Pentecôte (variable)

Pierwszy dzień Zielonych Świątek eller Zielone Świątki

Comme ce jour tombe toujours un dimanche (7 dimanche après Pâques), tout le monde n’est pas conscient qu’il s’agit d’un jour férié, car tous les dimanches sont déjà des jours chômés. Les jours fériés qui tombent un dimanche en Pologne ne donnent pas droit à un jour de congé compensatoire.

Corpus Christi (variable)

Dzień Bożego Ciała eller Boże Ciało

Corpus Christi est 9 jeudi après Pâques est une fête catholique importante où les croyants marchent vers quatre autels.

Ascension (15 août)

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny eller Święto Matki Boskiej Zielnej

Le jour de l’Ascension est un grand jour à Czestochowa, par exemple, où des milliers de pèlerins se rassemblent dans le sanctuaire, Jasna Gora, pour assister à la messe.

Fête de l’armée, Święto Wojska Polskiego

C’est aussi le jour des Forces armées polonaises, commémorant la bataille de Varsovie en 1920

Toussaint (1er novembre)

Wszystkich Świętych eller Dzień Zmarłych

C’est un jour férié qui signifie certains des jours de voyage les plus importants en Pologne. Pratiquement tous les Polonais vont au cimetière et mettent des bougies sur les tombes et un voyage à travers la Pologne. Les chaînes de télévision diffusent des émissions en direct sur la situation du trafic et les routes des cimetières sont bouclées. Si vous ne savez pas ce qui se passe, le jour et les jours jusqu’au 1er novembre semblent comme si le trafic dans tout le pays est devenu fou.

Fête de l’indépendance (11 novembre)

Narodowe Święto Niepodległości eller Dzień Niepodległości

Le jour de l’indépendance nationale est célébré pour commémorer l’anniversaire de la restauration de la deuxième République polonaise en 1918. Après les guerres de la fin du XVIIIe siècle, la Pologne a cessé d’exister en tant que nation indépendante pendant 123 ans jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale a permis au pays resurgir.

Jour de Noël (25 décembre)

Pierwszy dzień Bożego Narodzenia

Noël n’est pas différent en Pologne qu’en France, le 25 décembre est le jour pour manger et se détendre, cela donne des rues et des ruelles très mortes dans toutes les villes.

2 jour de Noël (26 décembre)

Drugi dzień Bożego Narodzenia

De plus, le 26 décembre appartient à l’un de ces jours où beaucoup se détendent, également un jour de rues et de ruelles mortes.

Calendriers de Fêtes

Ici, vous pouvez voir les calendriers avec les jours fériés en Pologne année par année, cliquez sur l’année pour laquelle vous souhaitez en savoir plus et le calendrier annuel s’ouvre.

2021

2022

2023

2024

2025 

Journées spéciales

Vous pouvez voir ici une liste des jours les plus connus qui figurent dans la législation mais qui n’ont pas le statut de jour férié national. Cela peut être un jour de congé pour des groupes spéciaux.

27 janvier : Journée du service de l’emploi
8 février : Journée du personnel pénitentiaire
2 mai : Jour du drapeau, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
4 mai : Journée des pompiers
16 mai : Journée de la police des frontières
24 juillet : Journée de la police
15 août : Fête de l’Armée, jour férié car il coïncide avec l’Assomption de Marie
1er septembre : Journée des anciens combattants
21 septembre : Fête des Douanes
13 octobre : Journée paramédicale
14 octobre : Fête des enseignants, Dzień Edukacji Narodowej, est l’un des grands jours des fêtes non nationales, une journée traditionnelle créée en 1972, un jour heureux non seulement pour les enseignants, mais en effet et peut-être plus pour les étudiants.
16 octobre : Journée du pape Jean-Paul II, Dzień Papieża Jana Pawła II

Leave your comment
Comment
Name
Email